Diastasis Recti

Abdominal separation (diastasis recti)

Helps to correct abdominal separation after pregnancy

Diastasis Recti

Use of corset after birth

What is diastasis recti?

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

©2016 by LiLara